DEĞERLER

Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık
Hukukun Üstünlüğüne,İnsan Haklarına ve Toplumsal Değerlere Saygı
Adalet ve Eşitlik Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
Gelişimde Süreklilik
Bu içerik 07.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 233 kez okundu.